SAN-EL Mühendislik

Yatırımcı İlişkileri

Bilgi Toplumu Hizmetleri

bilgitopalama

1- Ticaret Sicil Bilgileri

2-Ortaklık Yapısı

 

Adı Soyadı Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
A Grubu İmtiyazlı
Pay Sayısı
B Grubu İmtiyazsız
Pay Sayısı
Bahadır Yalçın 2.465.000,00 18,64 51.750 2.413.250
Serkan Dinçbaş 2.465.000,00 18,64 51.750 2.413.250
Halka Açık Kısım 8.295.000,00 62,72 0 8.295.000
Toplam 13.225.000,00 100 103.500 13.121.500

3-İmtiyazlı Paylar

 

Adı Soyadı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı Genel Kurul Toplantılarında 
Oy Sayısı
A Grubu İmtiyazlı 
Pay Sayısı
A Grubu İmtiyazlı Pay
Oy Sayısı
B Grubu İmtiyazsız
Pay Sayısı
B Grubu İmtiyazsız
Pay Oy Sayısı
Bahadır Yalçın 2.465.000 18,64% 2.465.000 51.750 51.750 2.413.250 2.413.250
Serkan Dinçbaş 2.465.000 18,64% 2.465.000 51.750 51.750 2.413.250 2.413.250
Halka Açık 8.295.000 62,72% 8.295.000 0 0 8.295.000 8.295.000
               
               
Toplam 13.225.000 100% 13.225.000 103.500 103.500 13.121.500 13.121.500

 

4-Faaliyet Raporları

Özel Durum Açıklamaları

6-İzahnameler ve Duyurular

7-Vekaleten Oy Kullanma Formu

8-Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

9-Yönetim Kurulu Kararları ve Raporları

10- Kar Dağıtım Politikası

11-Bilgilendirme Politikası

12-Etik Kurallar

13-Kurumsal Yönetim Komitesi

14-Denetim Komitesi

15- Riskin Erken Saptanma Komitesi

16-Bağış ve Yardımlar Politikası

17-Ücretlendirme Politikası