SAN-EL Mühendislik

Yatırımcı İlişkileri

Bilgi Toplumu Hizmetleri

bilgitopalama

1- Ticaret Sicil Bilgileri

2-Ortaklık Yapısı

 

Adı Soyadı Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
A-B Grubu İmtiyazlı/ İmtiyazsız
Ares Yenilenebilir Enerji Yat Tic A.Ş 103.500 0,0078 A Grubu İmtiyazlı
Ares Yenilenebilir Enerji Yat Tic A.Ş 70,002 0,005 B Grubu İmtiyazsız
Halka Açık Kısım 13.051.498,00 99,987 B Grubu İmtiyazsız
Toplam 13.225.000,00 100 - -

3-İmtiyazlı Paylar

UNVAN PAY TUTARI
ARES YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI TİC A.Ş 103.500
 *Tüm İmtiyazlı Paylar ARES Yenilenebilir Enerji Yatırımları Tic A.Ş’ye aittir.

 

4-Faaliyet Raporları

Özel Durum Açıklamaları

6-İzahnameler ve Duyurular

7-Vekaleten Oy Kullanma Formu

8-Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

9-Yönetim Kurulu Kararları ve Raporları

10- Kar Dağıtım Politikası

11-Bilgilendirme Politikası

12-Etik Kurallar

13-Kurumsal Yönetim Komitesi

14-Denetim Komitesi

15- Riskin Erken Saptanma Komitesi

16-Bağış ve Yardımlar Politikası

17-Ücretlendirme Politikası