SAN-EL Mühendislik

San-El Mühendislik A.Ş Genel Kurul Toplantı Çağrısı

San-El Mühendislik A.Ş Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03/12/2013 Tarih ve 2013/44 Sayılı Kararında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Hisse Geri Alım programı uygulanmasına, bu amaçla Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı çağrısı işlemlerinin başlatılmasına karar vermiştir.