SAN-EL Mühendislik

Investor Relations

(Turkish) Bilgi Toplumu Hizmetleri

Sorry, this entry is only available in Turkish.

1-Trade Registry Information

2-Ownership Structure

 

Adı Soyadı Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
A-B Grubu İmtiyazlı/ İmtiyazsız
Ares Yenilenebilir Enerji Yat Tic A.Ş 142,830 0,78 A Grubu İmtiyazlı
Halka Açık Kısım 18.112.503.00 99,22 B Grubu İmtiyazsız
Toplam 18.255.333.00 100

(Turkish) 3-İmtiyazlı Paylar

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 4-Faaliyet Raporları

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Özel Durum Açıklamaları

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 6-İzahnameler ve Duyurular

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 7-Vekaleten Oy Kullanma Formu

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 8-Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 9-Yönetim Kurulu Kararları ve Raporları

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 10- Kar Dağıtım Politikası

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 11-Bilgilendirme Politikası

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 12-Etik Kurallar

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 13-Kurumsal Yönetim Komitesi

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 14-Denetim Komitesi

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 15- Riskin Erken Saptanma Komitesi

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 16-Bağış ve Yardımlar Politikası

Sorry, this entry is only available in Turkish.

17-Wage Policy

Sorry, this entry is only available in Turkish.