SAN-EL Mühendislik

Investor Relations

(Turkish) Bilgi Toplumu Hizmetleri

Sorry, this entry is only available in Turkish.

1-Trade Registry Information

2-Ownership Structure

  • No, Ortağın Adı, SoyadıPay Oranı
  • 1) Bahadır Yalçın3.825.000 TL
  • 2) Serkan Dinçbaş3.825.000 TL
  • 3) Zeynel Abidin Erdaloğlu850.000 TL
  • TOPLAM8.500.000 TL

(Turkish) 3-İmtiyazlı Paylar

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 4-Faaliyet Raporları

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Özel Durum Açıklamaları

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 6-İzahnameler ve Duyurular

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 7-Vekaleten Oy Kullanma Formu

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 8-Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 9-Yönetim Kurulu Kararları ve Raporları

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 10- Kar Dağıtım Politikası

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 11-Bilgilendirme Politikası

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 12-Etik Kurallar

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 13-Kurumsal Yönetim Komitesi

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 14-Denetim Komitesi

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 15- Riskin Erken Saptanma Komitesi

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 16-Bağış ve Yardımlar Politikası

Sorry, this entry is only available in Turkish.

17-Wage Policy

Sorry, this entry is only available in Turkish.